ระบบการทำงานเปิดปิดของโซลินอยด์วาล์ว

ขายโซลินอยด์วาล์ว

ระบบเปิดปิดทางอ้อม

โซลินอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติปิด ที่มีระบบการทำงานแบบเปิดปิดทางอ้อมนั้นมีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทาง รูทางผ่านหลักจะอยู่ในตัววาล์วเปิดได้ด้วยวิธีการทำให้ความดันที่กระทำต่อพื้นผิวด้านบนและด้านล่างของแผ่นไดอะแฟรมเกิดการเสียสมดุลย์ คือขณะที่ยังไม่มีไฟฟ้าจ่ายไปยังคอยล์ของไหลจะมีความดันส่งไปทั้งในช่องบนซึ่งมีพื้นที่ผิวเต็มพื้นที่ของแผ่นไดอะแฟรมและในขณะเดียวกันก็มีความดันส่งไปที่พื้นผิวด้านล่างแต่ส่งไปเฉพาะพื้นที่ผิวรอบๆ รูทางผ่านเท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้อยกว่าด้านบนเมื่อต้องการให้วาล์วเปิด โดยการป้อนไฟฟ้าเข้าที่คอยล์ ทุ่น ของโซลินอยด์วาล์ว ตัวช่วยจะยกเปิดและระบายของไหลซึ่งอยู่ด้านบนของไดอะแฟรมทิ้งออกไปทางรูย่อยของโซลินอยด์วาล์ว ตัวช่วยยังมีผลให้เกิดการเสียสมดุลย์ของแผ่นไดอะแฟรมเกิดการเคลื่อนที่เปิดรูทางผ่านหลักให้ของไหลไหลผ่านไปได้ ข้อควรระวังในการใช้วาล์วที่ทำงานด้วยระบบนี้ คือ ความดันของขาเข้าและขาออกจำเป็นต้องมีความแตกต่างกันในค่าหนึ่งตามกำหนดของผู้ผลิต เพื่อทำให้วาล์วทำงานอย่างถูกต้อง จะเห็นได้ว่าวาล์วที่ ทำงานในระบบเปิดปิดทางอ้อมนี้ก็ต้องอาศัยตัวโซลินอยด์วาล์วที่ทำงานด้วยระบบเปิดปิดโดยตรงมาเป็นตัวช่วยเพื่อให้ทำงาน

ระบบเปิดปิดโดยตรง

โซลินอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติปิด ที่มีระบบการทำงานแบบเปิดปิดโดยตรงนั้นมีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทาง ทุ่น ซึ่งมีซีลอยู่ปลายด้านล่างทำหน้าที่เปิดและปิดรูทางผ่านของของไหลเมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าหรือตัดออกจากคอยล์ ข้อควรระวังในการใช้วาล์วที่ทำงานด้วยระบบนี้ คือ เมื่อมีการเพิ่มความดันของของไหลในระบบจะทำให้ต้องใช้แรงมากขึ้นในการเปิดวาล์ว หากความดันของของไหลสูงกว่าที่กำลังของคอยล์จะเปิดวาล์วได้ วาล์วนั้นก็จะไม่ทำงานถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ตาม

ทางเรามีการขายโซลินอยด์วาล์วและบริการติดตั้งให้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถปรึกษากับเราได้ตลอด สามารถเข้ามาดูสินค้าและติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลย www.densakda.com