การเลือกสถานที่ในการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

การเลือกสถานที่ในการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

วิธีการเลือกสถานที่ให้เหมาะสม กับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ การติดตั้งตู้สาขาควรติดตั้งให้อยู่ในสถานที่สะอาด ไม่มีฝุ่น และอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะจะทำให้ตู้สาขาไม่ร้อนจนเกินไปและเครื่องไม่รวนซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองอีกด้วย

– วิธีการเลือกสถานที่ให้เหมาะสม
– การเลือกขนาดตู้สาขาโทรศัพท์ให้เหมาะสม
– การเลือกจุดติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

pabxcenter ซึ่งจะช่วยให้ตู้สาขาโทรศัพท์ใช้งานได้นานมากขึ้น ถ้าจะติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ต้องเริ่มจาก การเลือกขนาดตู้สาขาโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร การเดินสายภายในนั้น หากเป็นงานระบบโรงแรม บริษัท หรือขนาดใหญ่นั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว การเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารจะดำเนินการไปพร้อมๆกับการเดินสายไฟฟ้าระบบแสงสว่างภายในอาคาร การเดินสายเคเบิลทีวี ซึ่งเป็นงานที่ควบคุมดูแลโดยวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิกหรือช่างชำนาญการของตู้สาขาโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้ และการติดตั้งตู้สาขาที่ถูกวิธี หากเป็นอาคารสำนักงานเดิมที่ต้องการติดตั้งตู้สาขาใหม่ การเดินสายใหม่ต้องพิจารณาจาก ลักษณะของงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ โครงสร้างของอาคาร การเลือกจุดติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ควรเลือกจุดที่เป็นศูนย์กลางของการใช้งาน เช่น อาคารสำนักงานมีหลายอาคารและห่างไกลกัน 50-100 เมตร ต้องพิจารณาให้เหมาะสม เพราะต้องดูแลการใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการติดตั้ง